Upprop: Stoppa Löfven – Rädda Sverige och demokratin

Valet är avslutat. Fler röstade emot än för – ändå utnämnde riksdagens talman Andreas Norlén Löfven till statsminister. Veta mer: https://caerulis.wordpress.com/2019/01/18/riksdagens-talman-utnamner-lofven-till-ny-statsminister-trots-att-fler-rostade-emot-an-for/ Upprop: Stoppa Löfven Uppropet går till utvalda riksdagsledamöter inför riksdagens val av regeringsförslag fredagen den 18:e januari 2019 [uppropstexten nedan]   Hej Uppenbarligen reflekterar det liggande förslaget på regeringsbildning med Stefan Löfven som statsminister […]

Upprop: Omval. Nu.

[ Title: “Re-election. Now.” Full English translation below] På grund av omfattande fusk under valet 2018 kräver vi omval. Den nya valsedeln och uppropstexten nedan. Gör om. Gör rätt. Just nu underskrifter… Partierna på utkastet till ny valsedel ovan är registrerade hos valmyndigheten och har antingen låst sina namnlistor eller ännu inte sett sina namnlistor infiltrerade […]