Upprop: Omval. Nu.

[ Title: “Re-election. Now.” Full English translation below] På grund av omfattande fusk under valet 2018 kräver vi omval. Den nya valsedeln och uppropstexten nedan. Gör om. Gör rätt. Just nu underskrifter… Partierna på utkastet till ny valsedel ovan är registrerade hos valmyndigheten och har antingen låst sina namnlistor eller ännu inte sett sina namnlistor infiltrerade […]