Demokrati till Döds -
Sveriges väg in i den globala diktaturen

En bok om Sverige och politikens icke-frågor - det makten inte vill att läsaren känner till och därför kallar konspirationsteori...

Ute i andra upplagan sommaren 2016.