Västs mörka hjärta -
9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan

Världen håller på att gå sönder. Det sker för att någon vill det.

Den här boken förklarar varför och vad läsaren kan göra...

Demokrati till Döds -
Sveriges väg in i
den globala diktaturen

En bok om Sverige och politikens icke-frågor.

Det makten inte vill att läsaren känner till och därför kallar konspirationsteori...