Coronakraschen – en historisk börskrasch

Coronapandemin har påverkat världen på många sätt. Landsgränser har stängts, människor har arbetat hemifrån, strikta restriktioner har införts över hela världen och oron har varit stor för både världshälsan och ekonomin. Detta har satt sina spår på börserna över hela världen. Här kan du läsa mer om coronakrashen och vad en börskrasch är för något.

Vad är en börskrasch?

En börskrasch är ett begrepp som syftar på den situation som uppstår när priset på ett stort antal aktier på en aktiemarknad plötsligt rasar kraftigt. Aktier handlas på en börs och därför säger man att börsen kraschar när aktiernas värde rasar. Aktiepriserna på börsen går alltid upp och ned, men en krasch är när prisraset är mycket stort. Det finns ingen definition av hur stort prisraset måste vara, men oftast är det ett tvåsiffrigt procenttal och händelseförloppet är ett par timmar eller dagar. Börskrascher uppstår när det råder stor osäkerhet och många aktiesparare väljer att sälja en del av sina innehav. Många som investerar följer en flockmentalitet vilket innebär att de gör det som andra gör. Om många börjar sälja sin aktiehav är det snart många som följer efter vilket orsakar ett kraftigt prisras. Många sparare känner stor panik och desperation när siffrorna lyser röda och utvecklingen ser dyster ut. Detta är kopplat till stor stress hos många sparare och det är vanligt med huvudvärk, hjärtklappning, sömnproblem och andra stressymptom. Hos Apohem finns det värktabletter för det mesta, även för huvudvärk i samband med börsnedgångar och oro.

Hur påverkades börsen av coronaviruset?

Den 23 februari 2020 störtdök världens börser, inklusive Nasdaq Stockholm, till nästan hälften av värdet. Coronapandemin och oron relaterad till viruset avspeglades på världens börser. Stängda gränser, minskad produktion i Kina, reseförbud och tvärstopp för konsumtion påverkade finansmarknaden. Trots centralbankernas räntesänkningar och stimulanser samt stödpaket från regeringar lyckades inte kraschen undvikas. Börskraschen till följd av coronaviruset var ett faktum.

Vad skiljer Coronakraschen från andra börskrascher?

Börskraschen i samband med coronapandemin skiljer sig en del från tidigare börskrascher, exempelvis IT-bubblan år 2000 och Finanskrisen år 2007-2008. Vid samtliga börskrascher råder det panik på marknaderna, men de andra börskrascherna orsakades av börsspekulation. Coronakraschen kom mycket plötsligt och är den enda börskraschen i historien som orsakades av ett virus vilket gör den till en historiskt unik börskrasch. Efter kraschen i februari 2020 har världens börser pendlat upp och ned, men de har ändå hämtat sig betydligt snabbare än vid föregående börskrascher. I mitten av juni var de flesta börser relativt stabila igen vilket är ovanligt snabbt efter en kris. Många investerare och spekulanter har positiva förhoppningar på att världsekonomin och samhället snabbt ska komma tillbaka till det normala igen.

Hur bör man agera som aktiesparare?

Investering i aktier är alltid förenat med hög risk. Värdet på index och enskilda aktier rör sig ständigt upp och ned. Aktier är i första hand en investeringsform som lämpar sig för en långsiktig sparhorisont, det vill säga minst fem år. Aktiesparare som investerar långsiktigt bör alltid agera rationellt och behålla lugnet även i svajiga börstider. Det kan vara lockade att sälja när många andra säljer, men det bästa är oftast att sitta lugnt i båten och vänta ut stormen.