Underlätta för företaget med smart ekonomi

Det finns en hel del du kan göra för att ditt nystartade företag ska gå med lönsamhet tidigt. Små saker som gör det lättare för dig att driva verksamheten och dessutom ha full kontroll över den. För det är faktiskt så att även små medel kan ha stor påverkan, både i ett kort och längre perspektiv.

Häng med för att lära dig mer om det här med smart ekonomi och hur du skapar goda förutsättningar för ditt företag. Ta del av konkreta tips som hjälper dig att styra upp din nystartade verksamhet!

Kontrollerad ekonomi

En konkret åtgärd för att redan från start ha 100 % kontroll över företaget är att vara ytterst noga med att planera samt följa upp de ekonomiska kalkylerna. Ibland är det så att bokföring kan vara svårt och du bör därför se till att vara påläst även om du anlitar en extern redovisningsbyrå för dessa sysslor. Ju mer kunnig du själv är om företagsekonomi, desto lättare är det för dig att styra verksamheten i rätt riktning.

Som en naturlig del av den kontrollerade ekonomin följer också användningen av smarta digitala plattformar för köp i företaget. Idag finns det onlinetjänster som erbjuder kreditkort för företag som enkelt går att använda direkt via mobilen. Med den här typen av kreditkort kan anställda enkelt köpa något till företaget, ta en bild av kvittot och sedan lägga till köpet på den digitala plattformen. Det är ett smidigt sätt för att hantera all typ av kortbetalning i företag eftersom du slipper utläggsrapporter som både är krångliga och tidsdröjande.

Vikten av budgetarbete

Inte sällan anser småföretagare att det här med budgetering är ett moment som tar onödigt mycket tid rent administrativt. Men det är faktiskt så att en genomarbetad budget är en bra spegel för företagets konkreta vision. En genomarbetad budget som speglar affärsplanen blir sedan ett bra verktyg för att under vägen föra verksamheten i rätt riktning.

En budget bör vara färdig ett par månader innan det nya året tar vid för att kunna sätta igång det löpande analysarbetet och uppföljningen. En budget kan nämligen behöva justeras aktivt under året utifrån vad som händer i omvärlden. Därför är det också A och O att inte hamna på efterkälken med att ta fram en budget för kommande år. Du ska ha tid att reflektera över resultat i förhållande till olika faktorer i omvärlden.

Avslutningsvis är tipset att använda automatiserade tjänster för all typ av budgetarbete och även ekonomi. Precis som tidigare nämnt med smarta kreditkort är det också viktigt att ha effektiva system för bokföring, budgetering och övrig administration i företaget.